home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementПримітки

[1]

Комуністична Партія Західньої України.

[2]

Українська Військова Організація.

[3]

СБ — Служба Безпеки.

[4]

У рукописі — нечітко.

[5]

Назва цього села в рукописі дуже нечітка. Його не вдалося зідентифікувати. — Вид.

[6]

У рукописі — нечітко.

[7]

У рукописі — нечітко.

[8]

У рукописі — нечітко.

[9]

У рукописі — нечітко.

[10]

У рукописі — нечітко.

[11]

Назва місцевости в рукописі нечітка.

[12]

У рукописі — нечітко.

[13]

У рукописі — нечітко.

[14]

У рукописі — нечітко.

[15]

У рукописі — нечітко.

[16]

У рукописі — нечітко.

[17]

У рукописі — нечітко.

[18]

У рукописі — нечітко.

[19]

У рукописі — нечітко.

[20]

У рукописі — нечітко.

[21]

У рукописі — нечітко.

[22]

У рукописі — нечітко.

[23]

Народно-Визвольна Революційна Організація.

[24]

У рукописі — нечітко.

[25]

У рукописі — нечітко.

[26]

У рукописі — нечітко.

[27]

У рукописі — нечітко.

[28]

У рукописі — нечітко.

[29]

Ручний скоростріл.

[30]

У рукописі — нечітко.

[31]

У рукописі — нечітко.

[32]

КПЗ — Камера Предварительного Заключения (Камера попереднього ув'язнення).

[33]

У рукописі — нечітко.

[34]

Нечітке слово, правдоподібно лайливе.

[35]

ІТЛ (ИТЛ) — Исправительно-Трудовой Лагерь (Виховно-Трудовий Лагер).

[36]

Нечітко. Можливо — Колодій.

[37]

Управление Внутренних Дел (Управління Внутрішніх Справ).

[38]

В рукописі — нечітко. Можливо — Ронюк.

[39]

Ручний кулемет конструкції Дегтярова.

[40]

Прізвище не дуже чітке в ориґіналі. Можливо — це Панчук.

[41]

У рукописі — нечітко.

[42]

У рукописі — нечітко.

[43]

У рукописі — нечітко.

[44]

У рукописі — нечітко.

[45]

У рукописі — нечітко.

[46]

У споминах Д. Шумука бракує шість років з його життя (1964–1970). Нумерація сторінок рукопису вказує на те, що вони не були написані. — Видавництво.

[47]

«Справлення помилок» знаходилось на окремому аркуші, вкладеному видавництвом у книгу споминів Данила Шумука «3а східнім обрієм». У відповідності до цих справлень, відсканований текст змінено, проте назву книги залишено тією ж, якою її і було надруковано. Авторську назву вказано як альтернативну. Пропущена сторінка рукопису, про яку йдеться вище, була відсутня у використовуваному примірнику споминів. — Примітка оцифровувача.


Зміст паперового видання | За східнім обрієм (Спомини про пережите) |