home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementБиблиографии

Н. Cepnik. J'ozef Pilsudski, tw'orca niepodleglego pa'nstwa polskiego. Zarys 'zycia i dzialalnosci (5 XII 1867—12 V 1935). Warszawa, 1935.

A. Carlicki. Od maja do Brzescia. Warszawa, 1981.

A. Carlicki. Przewr'ot majowy. Warszawa, 1978.

A. Carlicki. U 'zr'odel obozu belwederskiego. Warszawa, 1978[210].

Idea i czyn J'ozefa Pilsudskiego. Praca zbiorowa. Warszawa, 1936.

W. Jedrzejewicz. J'ozef Pilsudski 1867–1935. Zyciorys. London, 1982.

W. Jedrzejewicz. Kronika 'zycia J'ozefa Pilsudskiego 1867–1935, t. I–II. London, 1977.

J. Lipecki (I. Pannenkowa). Legenda Pilsudskiego. Poznan, 1922.

W. Lipi'nski. Wielki Marszalek (1867–1935). Warszawa, 1936.

A. Micewski. W cieniu marzalka Pilsudskiego. Warszawa, 1968.

J. Molenda. Pilsudczycy a narodowi demokraci. Warszawa, 1980.

W. Pob'og-Malinowski. J'ozef Pilsudski 1867–1908; t. I: W podziemiach konspiracji 1867–1901; t. II: W ogniu rewolycji 1901–1908. Warszawa, 1935.

W. Pob'og-Malinowski. J'ozef Pilsudski 1867–1914, b. m. i b. d.

J. Starzewski. J'ozef Pilsudski. Zarys psychologiczny. Warszawa, 1930.

J. Woysawillo (W. Pob'og-Malinowski). J'ozef Pilsudski: 'zycie, idee i czyny 1867–1935. Warszawa, 1937.

W. W'ojcik. Nadzieje i zludzenia. Legenda Pilsudskiego w polskiej. literaturze miedzywojennej. Katowice, 1978.

Приложения


Корни | Пилсудский | От редакции