home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

Варто прочитати:

Вовк X. Студії з української етнографії та антропології. — К.: Мистецтво, 1995.

Мифы народов мира: в 2-х т. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2000.

Найден О. Образ воїна в українському фольклорі. — К.: Стилос, 2005.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. — К.: Обереги, 2003.

Потебня А. Символ и миф в народной культуре. — М.: Лабіринт, 2000.

Рибаков Б. Язичество древних славян. — М., 1981.

Супруненко В. Народини. Витоки нації: символи, вірування, звичаї та побут українців. — Запоріжжя: Берегиня, 1993.

Хобзей Н. Гуцульська міфологія. — Львів, 2002.

Зброя вогню


ГЛОСАРІЙ | Зброя вогню |