home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

Психологія 101: Факти, теорія, статистика, тести й таке інше

Психологія 101: Факти, теорія, статистика, тести й таке інше
Title: Психологія 101: Факти, теорія, статистика, тести й таке інше
Author:
Translation:Кузьменко Юлія
Оценка: 3.7 of 5, readers votes - 6
Genre: science, psychology
Annotation:Психологія – це наука про ментальні й поведінкові процеси. Власне, люди, які працюють у галузі психології, намагаються знайти відповіді на запитання: «Що спонукає нас жити?» і «Як ми бачимо світ?». Ці прості ідеї охоплюють складні об’єкти вивчення, зокрема емоції, мисленнєві процеси, сни, спогади, сприйняття, особистість, захворювання й лікування. Психологію заснували давньогрецькі філософи, проте як наука вона почала розвиватися лише після 1879 року, коли німецький психолог Вільгельм Вундт створив першу лабораторію з її вивчення. Відтоді психологічні дослідження швидко набирали обертів і психологія стала справді багатогранною дисципліною, що нерідко перетиналася з іншими видами наукових досліджень, зокрема в галузі медицини, генетики, соціології, антропології, лінгвістики, біології й навіть спорту, історії та в любовній сфері.
Year:
Table of Contents:

hide Table of Contents

 1. Пол Клейнман Психологія 101: факти, теорія, статистика, тести й таке інше!
 2. Вступ
 3. Що таке психологія?
 4. Іван Павлов (1849–1936)
 5. Людина, яка вивчала найкращих друзів людини
 6. Численні відзнаки Івана Павлова
 7. Класичний умовний рефлекс – асоціативне навчання
 8. Собаки Павлова
 9. Проведення експерименту «Собаки Павлова»
 10. Беррес Фредерік Скіннер (1904–1990)
 11. Наслідки понад усе
 12. Оперантне обумовлення і камера Скіннера
 13. Нагороди Скіннера
 14. Експеримент
 15. Камера Скіннера й оперантне обумовлення
 16. Сумне продовження історії «Камера Скіннера»
 17. Режими підкріплення
 18. Зіґмунд Фройд (1856–1939)
 19. Засновник психоаналізу
 20. Стадії психосексуального розвитку
 21. Оральна стадія (від народження до півтора року)
 22. Анальна стадія (від півтора року до трьох років)
 23. Фалічна стадія (від трьох до шести років)
 24. Латентна стадія (від шести років до періоду статевого дозрівання)
 25. Генітальна стадія (від періоду статевого дозрівання до дорослого віку)
 26. Структурні моделі особистості
 27. Воно
 28. Еґо
 29. Супер-Еґо
 30. Концепція Фройда про психіку людини
 31. Анна Фройд (1895–1982)
 32. Діти, діти
 33. Захисні механізми
 34. Дитячий психоаналіз
 35. Ловренс Кольберґ (1927–1987)
 36. Моральна дилема
 37. Стадії морального розвитку
 38. Дилема Гайнца
 39. Рівень 1. Доконвенційна мораль
 40. Рівень 2. Конвенційна мораль
 41. Рівень 3. Постконвенційна мораль
 42. Критика теорії про стадії морального розвитку
 43. Стенлі Мілґрем (1933–1984)
 44. «Шоковий» експериментатор
 45. Теорія Мілґрема про підлеглість авторитету
 46. Експеримент Мілґрема «Підлеглість авторитету» та історичні події
 47. Експеримент «Підлеглість авторитету» Стенлі Мілґрема
 48. Результати досліджень Мілґрема
 49. Етичні аспекти
 50. Експеримент «Світ тісний»
 51. Альфред Адлер (1870–1937)
 52. Усе індивідуально
 53. Індивідуальна психологія
 54. Боротьба за успіх і першість
 55. Основні теорії про групи
 56. Коли люди бувають разом…
 57. Соціальна фасилітація
 58. Коли групи ухвалюють рішення
 59. Групове мислення
 60. Групова поляризація
 61. Ефект свідка
 62. Один із найвідоміших прикладів ефекту свідка
 63. Правила груп
 64. Філіп Зімбардо (нар. 1933)
 65. Науковець, який створив в’язницю
 66. Стенфордський тюремний експеримент
 67. Реалістичне вбрання
 68. Результати
 69. Соломон Аш (1907–1996)
 70. Сила соціального впливу
 71. Експерименти конформізму Соломона Аша
 72. Результати
 73. Висновки про конформізм
 74. Джон Б. Ватсон (1878–1958)
 75. Засновник біхевіоризму
 76. Біхевіоризм
 77. Експеримент «Маленький Альберт»
 78. Критика експерименту
 79. Герман Роршах (1884–1922)
 80. Особистість у чорнильних плямах
 81. Тест чорнильних плям Германа Роршаха
 82. Картка 1
 83. Картка 2
 84. Картка 3
 85. Картка 4
 86. Картка 5
 87. Картка 6
 88. Картка 7
 89. Картка 8
 90. Картка 9
 91. Картка 10
 92. Візуальне сприйняття
 93. Як ми бачимо те, що бачимо
 94. Низхідна обробка інформації
 95. Куб Неккера
 96. Висхідна обробка інформації
 97. Схеми оптичного потоку
 98. Інваріанти
 99. Афорданси
 100. Гештальтпсихологія
 101. Поведінка й свідомість як одне ціле
 102. Гештальтпринципи перцептивної організації
 103. Сприйняття схожих елементів як згрупованих
 104. Принцип прегнантності
 105. Принцип близькості
 106. Принцип безперервності
 107. Принцип замкнутості
 108. Співвідношення фігури й фону
 109. Гештальттерапія
 110. Основні методи гештальттерапії
 111. Когнітивна психологія
 112. Що відбувається в голові людини?
 113. Основні принципи когнітивної психології
 114. Увага
 115. Чотири типи уваги
 116. Перцептивна сліпота та експеримент «Невидима горила»
 117. Розв’язання задач
 118. Цикл розв’язання задачі
 119. Когнітивні стратегії розв’язання задач
 120. Пам’ять
 121. Відмінності між короткочасною і довготривалою пам’яттю
 122. Як організована пам’ять
 123. Крутиться на язиці?
 124. Теорія когнітивного дисонансу
 125. Боротьба із самим собою
 126. Експеримент когнітивного дисонансу
 127. Експеримент
 128. когнітивного дисонансу
 129. Результати
 130. Теорія зниження стимулу
 131. Спроби самоврівноваження
 132. Математично-дедуктивна теорія поведінки
 133. Критика теорії зниження стимулу
 134. Гаррі Гарлов (1905–1981)
 135. Мавпування – це не про нього
 136. Численні відзнаки Гаррі Гарлов
 137. Експерименти з макаками-резусами
 138. Значення досліджень Гарлов
 139. Жан Піаже (1896–1980)
 140. Розвиток дітей
 141. Теорія когнітивного розвитку Жана Піаже
 142. Критика теорії Жана Піаже
 143. Альберт Бандура (нар. 1925)
 144. Спостереження за іншими людьми як спосіб пізнання
 145. Теорія соціального пізнання
 146. Експеримент «Лялька Бобо»
 147. Проведення експерименту «Лялька Бобо»
 148. Карл Роджерс (1902–1987)
 149. Допомога іншим – допомога собі
 150. Самоактуалізація
 151. Конґруентність
 152. Абрагам Маслоу (1908–1970)
 153. Людський потенціал
 154. Ієрархія потреб
 155. Фізіологічні потреби
 156. Безпека
 157. Кохання і приналежність
 158. Повага
 159. Самоактуалізація
 160. Різновиди потреб
 161. Критика теорії Маслоу про ієрархію потреб
 162. Теорії інтелекту
 163. Міркування про міркування
 164. Фактор загального інтелекту
 165. Первинні розумові здібності
 166. Множинний інтелект
 167. Триархічна теорія інтелекту
 168. Тести для діагностики інтелекту (тести IQ)
 169. Альфред Біне (1905)
 170. Шкала інтелекту Стенфорд-Біне (1916)
 171. Армійські альфа- і бета-тести (1917)
 172. Шкала інтелекту Векслера (1955)
 173. Значення результатів тестів IQ
 174. Курт Левін (1890–1947)
 175. Батько сучасної соціальної психології
 176. Теорія поля Курта Левіна
 177. Стилі лідерства
 178. Авторитарний, або автократичний, стиль лідерства
 179. Демократичний, або партисипативний, стиль лідерства
 180. Ліберальний, або делегований, стиль лідерства
 181. Карл Юнґ (1875–1961)
 182. Інтроверти, екстраверти і несвідоме
 183. Архетипи
 184. Стосунок Карла Юнґа до Анонімних Алкоголіків
 185. Генрі Мюррей (1893–1988)
 186. Риси особистості
 187. Теорія психогенних потреб Генрі Мюррея
 188. Тематичний аперцептивний тест (TAT)
 189. Аналіз особистості Адольфа Гітлера за Генрі Мюрреєм
 190. Ліва і права півкулі мозку
 191. Думки «виходять боком»
 192. Домінування правої півкулі
 193. Домінування лівої півкулі
 194. Дослідження розщепленого мозку
 195. Припустімо, я знаю, яка півкуля в мене домінантна, то й що?
 196. Кохання
 197. Слухай серце своє
 198. Шкала кохання і симпатії Зіка Рубіна
 199. Співчутливе й пристрасне кохання Елейн Гетфілд
 200. Шість стилів кохання за Джоном Лі
 201. Трикутна теорія кохання Роберта Стернберґа
 202. Карен Горні (1885–1952)
 203. Жінки, неврози і критика Фройда
 204. Психологія жінок
 205. Теорія неврозів Карен Горні
 206. Потреби, що притягують індивіда до інших людей
 207. Потреби, які настроюють індивіда проти інших людей
 208. Потреби, які відштовхують індивіда від інших людей
 209. Джон Бовлбі (1907–1990)
 210. Батько теорії про материнську любов
 211. Теорія прихильності Джона Бовлбі
 212. Експеримент 44 правопорушників Джона Бовлбі
 213. Теорія атрибуції
 214. Усе, що ми робимо, має значення
 215. Фріц Гайдер
 216. Едвард Джонс і Кіт Девіс
 217. Гарольд Келлі
 218. Бернард Вейнер
 219. Атрибуційні упередження і помилки
 220. Фундаментальна помилка атрибуції
 221. Культурне упередження
 222. Дійова особа / спостерігач
 223. Емоції
 224. Чому ми відчуваємо те, що відчуваємо
 225. Теорія Джеймса – Ланґе
 226. Теорія Кеннона – Барда
 227. Теорія Шехтера – Сінґера
 228. Теорія Лазаруса
 229. Теорія мімічного зворотного зв’язку
 230. Дослідження міміки Карні Лендіса
 231. Особистість
 232. Що робить нас… нами?
 233. Теорії особистісних рис
 234. Теорія рис особистості Ґордона Олпорта
 235. Шістнадцять особистісних факторів Реймонда Кеттелла
 236. Три виміри особистості Айзенка
 237. Велика п’ятірка рис особистості
 238. Теорії лідерства
 239. Як стати лідером?
 240. Теорії великих людей
 241. Теорії випадковостей
 242. Теорії лідерських рис
 243. Ситуативні теорії лідерства
 244. Біхевіористські теорії лідерства
 245. Партисипативні теорії лідерства
 246. Трансформаційні теорії лідерства
 247. Транзакційні теорії лідерства
 248. Сновидіння
 249. Коли згасає світло…
 250. Наука і сон
 251. Психоаналітична теорія снів Зіґмунда Фройда
 252. Теорія снів Карла Юнґа
 253. Модель синтезу активації сну
 254. Теорія снів Келвіна С. Голла
 255. Теорія снів Дж. Вільяма Домгоффа
 256. Поширені сюжети сновидінь
 257. Арт-терапія
 258. Мистецтво лікування мистецтвом
 259. Коли використовується арт-терапія
 260. Арт-терапія – це не…
 261. Як працює арт-терапія
 262. Інші переваги арт-терапії
 263. Не тільки малювання
 264. Гіпноз
 265. Дещо більше за замилювання очей
 266. Як працює гіпноз
 267. Два методи гіпнотичної терапії
 268. Які проблеми лікуються гіпнозом
 269. Альберт Елліс (1913–2007)
 270. Засновник нового різновиду психотерапії
 271. Модель ABC
 272. Три базових переконання
 273. Терапевтичний ефект дискусії
 274. Три принципи терапії
 275. Прийняття реальності
 276. Когнітивно-поведінкова терапія
 277. Усвідомлення негативної поведінки
 278. Етапи когнітивно-поведінкової терапії
 279. Мультимодальна терапія
 280. Когнітивна терапія
 281. Евристика
 282. Ухвалення рішень
 283. Евристика доступності
 284. Ефект якоря, або Евристика прив’язки й пристосування
 285. Евристика репрезентативності
 286. Гаррі Стек Салліван (1892–1949)
 287. Інтерперсональний психоаналіз
 288. Інтерперсональна теорія Гаррі Стека Саллівана
 289. Потреби
 290. Тривожність
 291. Динамізми
 292. Персоніфікації
 293. Магічне число сім, плюс-мінус два
 294. Межі пам’яті
 295. Перекодування
 296. Еріх Фромм (1900–1980)
 297. Основні людські потреби
 298. Недоліки неофройдистів
 299. Свобода
 300. Людські потреби за Еріхом Фроммом
 301. Експеримент із добрим самаритянином
 302. Що таке допомога?
 303. Приповість про доброго самаритянина
 304. Експеримент із добрим самаритянином
 305. Результати
 306. Розлади особистості
 307. Коли поведінка виходить із-під контролю
 308. Діагностика розладів особистості
 309. Різновиди розладів особистості
 310. Категорія A
 311. Категорія B
 312. Категорія C
 313. Дисоціативні розлади
 314. Згубний вплив переривання
 315. Експеримент Давида Розенгана
 316. Межа між здоровою психікою і божевіллям
 317. Експеримент псевдопацієнтів
 318. Результати експерименту псевдопацієнтів
 319. Додаткове дослідження
 320. Значення експерименту псевдопацієнтів
 321. Стилі навчання Девіда Колба
 322. Що може бути кращим за досвід?
 323. Чотири етапи циклу навчання за Колбом
 324. Емпіричні стилі навчання Девіда Колба
 325. Пристосування (КД/АК): відчувати і діяти
 326. Відсторонення (КД/РС): відчувати і спостерігати
 327. Конверґенція (АК/АЕ): думати і діяти
 328. Асиміляція (АК/АК): думати і спостерігати
 329. Тривожні розлади
 330. Не просто нерви
 331. Панічний розлад
 332. Зв’язок між агорафобією і панічним розладом
 333. Обсесивно-компульсивний розлад (ОКР)
 334. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР)
 335. Соціофобія
 336. Специфічні фобії
 337. Генералізований тривожний розлад
 338. Мері Ейнсворт і незнайомі ситуації
 339. Різні підходи до прихильності
 340. Умови експерименту незнайомих ситуацій
 341. Проведення експерименту
 342. Захищена прихильність
 343. Незахищена униклива прихильність
 344. Незахищена резистентна прихильність
 345. Афективні розлади
 346. Коли емоції беруть гору
 347. Депресивні розлади
 348. Дистимічний розлад
 349. Сезонний афективний розлад
 350. Психотична депресія
 351. Післяпологова депресія
 352. Кататонічна депресія
 353. Меланхолійна депресія
 354. Атипова депресія
 355. Біполярні розлади
 356. Біполярний розлад I типу
 357. Біполярний розлад IІ типу
 358. Неуточнений біполярний розлад
 359. Циклотимія
 360. Лев Виготський (1896–1934)
 361. Важливе значення соціальної взаємодії
 362. Теорія соціального розвитку Лева Виготського
 363. Значення мови, за Левом Виготським
 364. Вплив Виготського
 365. Психосоматичні розлади
 366. Біль без причини
 367. Соматоформний розлад (синдром Бріке)
 368. Недиференційований психосоматичний розлад
 369. Конверсійний розлад
 370. Больовий розлад
 371. Гіпохондрія
 372. Тілесний дисморфічний розлад
 373. Психосоматичний розлад (неуточнений)
 374. Фактори виникнення психосоматичних розладів
 375. Когнітивні фактори
 376. Особистісні фактори
 377. Ефекти помилкового консенсусу й помилкової унікальності
 378. Роби як я!
 379. Експерименти Лі Росса з ефектом помилкового консенсусу
 380. Перше дослідження Лі Росса
 381. Друге дослідження Лі Росса
 382. Значення експериментів Росса
 383. Дослідження ефекту помилкової унікальності
 384. Стрес
 385. Науковий погляд на стрес
 386. Теорія «Бий або біжи»
 387. Експерименти Ганса Сельє зі щурами
 388. Синдром загальної адаптації за Гансом Сельє
 389. Теорія невідповідності самому собі
 390. Самореалізація та її брак
 391. Дослідження на підтримку теорії невідповідності самому собі
 392. Недоліки
 393. Гроші-гроші
 394. Множинні невідповідності
 395. Я-небажане
 396. Теорія втечі
 397. Примітки


Rate this book  


Купить книгу "Психологія 101: Факти, теорія, статистика, тести й таке інше" на ЛитРес

close [X]

close [X]


Reviews


Enter your name:     Rate this book

Enter your comments or review:


получать комментарии о книге Психологія 101: Факти, теорія, статистика, тести й таке інше на e-mail

Anti-spam code Anti spam Capcha