home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

Гетьман Мазепа та його доба

Гетьман Мазепа та його доба
Title: Гетьман Мазепа та його доба
Author:
Оценка: 5.0 of 5, readers votes - 2
Genre: history
Annotation:Перу визначного історика українського зарубіжжя Б. Крупницького, самобутній талант якого розквітнув на чужині після вимушеної еміграції, належать понад 120 наукових праць, ще більше статей і оригінальних розвідок з історії України. Особливо ретельно і всебічно він розробляв тему Мазепіани. Тож не дивина, що книга 'Гетьман Мазепа та його доба' є одним з найповніших досліджень із зазначеної тематики.
Table of Contents:

hide Table of Contents

 1. Борис Крупницький Гетьман Мазепа та його доба
 2. Переклад з німецької О. К. Струкевича
 3. Київ, 2003
 4. ВІД АВТОРА
 5. 1. ЮНІСТЬ ТА ПЕРШІ РОКИ СЛУЖБИ
 6. Літа молодії
 7. При дворі польського короля
 8. Час дозвілля
 9. У таборі Дорошенка
 10. На службі в Самойловича
 11. 2. ОБРАННЯ МАЗЕПИ ГЕТЬМАНОМ і ПЕРШИЙ ПЕРІОД ЙОГО ПРАВЛІННЯ
 12. " Вічний мир"
 13. Кримський похід 1687р.
 14. Скинення Самойловича
 15. Обрання Мазепи на гетьманство
 16. Новий гетьман і Україна
 17. Будівництво фортець і Запорозька Січ
 18. Другий Кримський похід
 19. Петро і Мазепа
 20. 3. СПІВРОБІТНИЦТВО З ПЕТРОМ І. ВЗАЄМИНИ ІЗ ЗАПОРОЗЬКОЮ СІЧЧЮ ТА ПРАВОБЕРЕЖНОЮ УКРАЇНОЮ
 21. Зовнішня політика Мазепи
 22. Мазепа і Запорозька Січ
 23. Повстання Петрика
 24. Правобережна Україна
 25. Колонізаційна діяльність Палія
 26. Мазепа і Палій
 27. Походи Петра І і Мазепи на південь
 28. Запорозька Січ в боротьбі проти турків і татар
 29. 4. ВНУТРІШНЄ СТАНОВИЩЕ В УКРАЇНІ. ГОСПОДАРСЬКА і КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА
 30. Провідні верстви козацтва
 31. Ставлення мазепи до козацьких і селянських мас
 32. Землевласницькі відносини в Гетьманщині
 33. Оренда
 34. Міста
 35. Іноземні купці в Ніжині
 36. Сільське господарство і промисловість
 37. Українська торгівля
 38. Заходи щодо захисту торгівлі
 39. Духівництво
 40. Опіка над православною церквою за кордоном
 41. Мазепа супроти Унії
 42. Піднесення шкільництва
 43. Роль Мазепи в духовному житті України
 44. Мазепа і мистецтво
 45. 5. ПЕРШІ РОКИ ВЕЛИКОЇ ПІВНІЧНОЇ ВІЙНИ (1700 –1707)
 46. Козаки в Прибалтиці
 47. Козацькі походи
 48. Подальший перебіг подій
 49. Правобережна Україна на зламі XVII-XVIII ст.
 50. Повстання 1702 р.
 51. Мазепа і повстанці
 52. Палій і Паткуль
 53. Зближення з Любомирським
 54. Суперечності між Палієм і Мазепою в українській історіографії
 55. Усунення Палія
 56. Мазепа — володар Правобережної України
 57. Козацькі походи 1704 р.
 58. Операції в Польщі
 59. Будівництво фортець в Україні
 60. Запорозька Січ на початку XVIII ст. та її конфлікт з Москвою і Мазепою
 61. Донська козацька республіка
 62. Початок повстання
 63. Булавін у Запорозькій Січі
 64. Повстанський рух 1708 р.
 65. Мазепа і повстанці
 66. Повалення Булавіна. Кінець повстання
 67. 6. МІЖ ПЕТРОМ І і КАРЛОМ XII
 68. Лівобережжя у Північній війні
 69. Мазепа і росіяни в роки війни
 70. Переорієнтація Мазепи
 71. Участь старшин у політичній переорієнтації Мазепи
 72. З історії взаємин між Мазепою, Станіславом Лещинським і Карлом ХІІ
 73. Початок переговорів
 74. Мазепа і Станіслав
 75. Мазепа, Станіслав і Карл XII
 76. " Вивід прав України" Пилипа Орлика
 77. Переговори 1708 р.
 78. Плани Мазепи і наміри Карла XII
 79. 7. СПІВРОБІТНИЦТВО МАЗЕПИ З ШВЕДСЬКИМ КОРОЛЕМ
 80. Український похід Карла XII
 81. Нові турботи
 82. Місія Бистрицького
 83. Перехід до шведського табору
 84. Мазепа в Карла XII
 85. Меншиков і Батурин
 86. Заходи царя
 87. Гадяч і Ромни
 88. Ставлення народу до Мазепи і шведів
 89. Мазепина пропаганда
 90. Карл XII, Мазепа і населення
 91. Карл XII і Слобідська Україна
 92. Партизанська війна
 93. Мазепа, Карл XII і Запорізька Січ
 94. Союзний договір між Карлом XII, Мазепою і Запорозькою Січчю
 95. Правобережна Україна 1709 р.
 96. Карл XII, Мазепа і Польща
 97. Крим у дипломатичних переговорах
 98. Перша спільна Шведсько–Запорозька операція
 99. Російські операції проти Запорозької Січі
 100. Участь козаків у обозі Полтави
 101. Козаки і Полтавська битва
 102. Втеча Карла XII і Мазепи


Rate this book  


Read this book now: Гетьман Мазепа та його доба

Download (234k) in formats: fb2, epub, mobi, txt, html

close [X]

close [X]
Reviews


Enter your name:     Rate this book

Enter your comments or review:


получать комментарии о книге Гетьман Мазепа та його доба на e-mail

Anti-spam code Anti spam Capcha