home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

Українська усна народна творчість

Українська усна народна творчість
Title: Українська усна народна творчість
Author: Лановик Мар'яна + Лановик Зоряна
Оценка: 2.7 of 5, readers votes - 322
Genre: prose, science
Annotation:Підручник.
Year:
Table of Contents:

hide Table of Contents

 1. Лановик М.Б., Лановик З.Б. Українська усна народна творчість
 2. Передмова
 3. Від редактора
 4. Розділ 1. Фольклор і фольклористика
 5. §1. Фактори впливу на розвиток фольклору та його етнічні особливості
 6. §2. Фольклор та фольклористика
 7. §3. Усна народна творчість і професійна художня література
 8. §4. Періодизація фольклору
 9. Періодизація фольклору доісторичної епохи
 10. Періодизація фольклору історичної епохи
 11. §5. Напрями та школи фольклористики
 12. Література
 13. Розділ 2. Основні світоглядні системи українського фольклору
 14. §6. Дохристиянські вірування давніх слов\ян
 15. §7. Християнство і його вплив на розвиток української народної словесності
 16. Література
 17. Розділ 3. Магія і міфологія
 18. §8. Магія як найдавніший пласт народної творчості та її форми
 19. Поетика жанрів магії
 20. §8. Магія як найдавніший пласт народної творчості та її форми
 21. Поетика жанрів магії
 22. §9. Давня праслов\янська міфологія
 23. Література
 24. Розділ 4. Календарно-обрядова творчість
 25. §10. Ритуально-міфологічна основа зимового циклу календарної обрядовості
 26. §11. Жанри зимового циклу календарно-обрядової творчості
 27. §12. Ритуально-міфологічна основа весняного циклу календарної обрядовості
 28. §13. Жанри весняного циклу календарно-обрядової творчості
 29. §14. Ритуально-міфологічна основа літнього циклу календарної обрядовості
 30. §15. Жанри літнього циклу календарно-обрядової творчості
 31. §16. Ритуально-міфологічна основа осіннього циклу календарної обрядовості
 32. §17. Жанри осіннього циклу календарно-обрядової творчості
 33. §18. Драматизовані календарно-обрядові дійства. Форми функціонування молодіжних громад
 34. §19. Зв\язок жанрів календарно-обрядової творчості з художньою літературою та їх дослідження
 35. Література
 36. Розділ 5. Родинно-обрядова творчість
 37. §20. Весільна обрядовість, її виникнення та становлення
 38. §21. Весілля як драма. Його основні етапи та народнопісенний супровід
 39. Зв\язок весільного обряду з іншими жанрами
 40. §22. Народна обрядовість, пов\язана з народженням дитини
 41. §23. Похоронна обрядовість
 42. §24. Голосіння та їх жанрові різновиди
 43. Розвиток жанру голосіння, його різновиди
 44. §25. Обряди, пов\язані з будівництвом дому та новосіллям
 45. §26. Зв\язок жанрів родинно-обрядової творчості з художньою літературою та їх дослідження
 46. Література
 47. Розділ 6. Героїчний епос
 48. §27. Билини
 49. Походження і визначення жанру
 50. Цикли билинного епосу
 51. Аналіз циклів билинного епосу
 52. Поетика билин
 53. Історія збирання та дослідження билин
 54. §28. Думи
 55. Історія походження жанру
 56. Визначення та поетика жанру
 57. Класифікація дум
 58. Суспільно-побутові думи
 59. Історія дослідження дум
 60. Про кобзарів
 61. §29. Історичні пісні. Пісні-хроніки
 62. Жанрово-стильові ознаки історичних пісень
 63. Класифікація історичних пісень
 64. Поетика історичних пісень
 65. Пісні-хроніки
 66. Поетика пісень-хронік
 67. Дослідження історичних пісень
 68. §30. Зв\язок жанрів героїчного епосу з художньою літературою
 69. Література
 70. Розділ 7. Балади
 71. §31. Українські народні балади, їх тематично-стильові особливості і поетика
 72. Класифікація балад
 73. Тематичний аналіз основних сюжетів
 74. §32. Дослідження жанру народної балади та його зв\язок з художньою літературою
 75. Народна балада і художня література
 76. Дослідження жанру української народної балади
 77. Література
 78. Розділ 8. Ліричні пісні
 79. §33. Родинно-побутові пісні
 80. §34. Суспільно-побутові пісні
 81. Козацькі пісні
 82. Чумацькі пісні
 83. Ремісницькі пісні
 84. Солдатські та рекрутські пісні
 85. Жовнірські пісні
 86. Бурлацькі пісні
 87. Наймитські пісні
 88. Жебрацькі пісні
 89. Заробітчанські та робітничі пісні
 90. Емігрантські пісні
 91. Тюремно-каторжанські пісні
 92. Групи суспільно-побутової лірики 20 ст.
 93. §35. Танкові пісні
 94. §36. Пісні літературного походження
 95. §37. Романси
 96. Художньо-тематичні особливості жанру романсу
 97. §38. Зв\язок жанрів пісенної лірики з художньою літературою та їх дослідження
 98. Збирання та дослідження ліричних пісень
 99. Література
 100. Розділ 9. Казкова проза
 101. §39. Художньо-стильові особливості казкового епосу
 102. §40. Культово-анімістичні (міфологічні) казки. Звіриний епос
 103. Казки про тварин
 104. Байки
 105. Кумулятивні казки
 106. Архітектоніка кумулятивної казки
 107. §41. Чарівні (героїчні) казки
 108. Система прадавніх культів як основа виникнення чарівної казки
 109. Сюжетно-композиційна будова чарівних казок
 110. §42. Соціально-побутові казки, анекдоти та небилиці
 111. Родинно-побутові казки
 112. Суспільно-побутові казки
 113. Анекдоти
 114. Небилиці
 115. Художні прийоми у соціально-побутових казках та анекдотах
 116. Зв\язок соціально-побутових казок з іншими жанрами усної народної творчості
 117. §43. Притчі
 118. §44. Зв\язок народної казкової прози з художньою літературою, збирання та дослідження казкового епосу
 119. Дослідження казкової прози
 120. Література
 121. Розділ 10. Історична проза
 122. §45. Легенди
 123. Легенда як жанр народної словесності, її художня природа
 124. Коротка характеристика тематичних груп легенд
 125. Коротка характеристика тематичних груп легенд (продовження)
 126. Легендарний ліро-епос. Старцівські пісні
 127. §46. Перекази
 128. §47. Народні оповідання. Бувальщини
 129. Бувальщини
 130. §48. Поетика жанрів неказкової прози, їх зв\язок з художньою літературою та дослідження
 131. Дослідження жанрів народної неказкової прози
 132. Література
 133. Розділ 11. Пареміографія
 134. §49. Художня природа, жанрові різновиди та класифікація народних паремій
 135. Виникнення і розвиток жанру
 136. Жанрові різновиди паремій
 137. Класифікація паремій
 138. §50. Поетика малих жанрів фольклору
 139. Особливості композиції паремій
 140. Художньо-виражальні засоби паремій
 141. Риси версифікації паремій
 142. §51. Історичний розвиток паремій, їх зв\язок з писемною літературою та дослідження
 143. Збирання та дослідження прислів\їв та приказок
 144. §52. Загадки
 145. Класифікація загадок
 146. Зв\язок загадок з іншими жанрами фольклору та з писемною літературою
 147. Збирання та дослідження загадок
 148. Література
 149. Розділ 12. Дитячий фольклор
 150. §53. Колискові пісні
 151. Поетика жанру
 152. Зв\язок колискових пісень з іншими жанрами фольклору
 153. §54. Забавлянки
 154. §55. Жанри, які перейшли в дитячий фольклор із загальної народної творчості
 155. §56. Жанри, що виникли в дитячому середовищі. Дитяча пареміографія
 156. Дитячий епос
 157. Дитяча пареміографія
 158. §57. Зв\язок дитячого фольклору з художньою літературою та його дослідження
 159. Дослідження жанрів дитячого фольклору
 160. Література


Rate this book  


close [X]

close [X]


Reviews

перепрошую. Катастрофа

Оценка 1 из 5 звёзд от Артур 11.04.2018 21:04  

катасрофа

Оценка 1 из 5 звёзд от Артур 11.04.2018 21:03  

.

Оценка 5 из 5 звёзд от . 03.01.2018 17:25  

!

Оценка 5 из 5 звёзд от a. a. 15.11.2017 17:58  

Восхитительно!

Оценка 5 из 5 звёзд от Андреева 13.11.2017 19:22  

Щиро вдячна за книгу!

Оценка 5 из 5 звёзд от Oksana 12.11.2017 20:57  

фуфло

Оценка 1 из 5 звёзд от Клим 06.07.2017 17:58  

рятуйте нашу освіту, люди добрі. Автори дивні,і книга дивна. Якось, зайшовши на кафедру, вони помінялись місцями і до Зоряни я звернувся Мар'яна. Це так було весело. Ці близнючки такі дотепи

Оценка 1 из 5 звёзд от Бідний студент 05.07.2017 15:03  

мммякі коментарі. Згадую ці жахливі роки у педуніверситеті, згадую ці другі відомості у цих сестер, при чому у обох. Назустріч суденту не йдуть, ходять такі відбитки. Як зараз пам'ятаю коли мою поведінку пані Зоряна назвала аморальною. Ці достойні жінки посто противні гадюки. Таким людям не місце в університеті. Серед усього педагогічного кодла ці 2 королеви

Оценка 2 из 5 звёзд от Ірина 25.06.2017 17:55  

"Автори сподіваються, що цей підручник допоможе студентам-філологам оволодіти необхідною сумою знань з усної народної творчості; а колегам, враховуючи нагальну потребу оновлення гуманітарної освіти в Україні, дасть поштовх до написання нових навчально-методичних та наукових праць." - це написано у передмові. Я впевнена, що саме ЦЕЙ підручник наштовхне на написання чогось нормального. Читати цю маячню, м'яко кажучи, просто огидно. Автори, ви впевнені, що наукова робота це ваше? Пошукайте себе в чомусь іншому. Я вважаю, що ви не є компетентними у цій справі.

Оценка 1 из 5 звёзд от Оксана Василівна 25.06.2017 17:47  

Розчарований.Студентам має бути цікаво. А ця книга нічим не зацікавила. Абсолютно.Пані
   ,ви в живу теж такі зануди?

Оценка 1 из 5 звёзд от Справедливий критик 20.06.2017 23:14  

Вчили ці дві німфи мою сестру. Відгуки про них жахливі. Це люди-вампіри. Більше того, таких розумних, як вони на цій Землі не знайти. Вони ідуть в Європу. Ці сестриці-молодиці - ізгої.

Оценка 1 из 5 звёзд от Іванна 20.06.2017 15:04  

Не скажу, що жахливо. Палітурка тверда, папір якісний. На превеликий жаль, це всі плюси. Моя оцінка - "погано"

Оценка 2 из 5 звёзд от Спиридон 14.06.2017 23:53  

Цей підручник - це яскравий приклад нашої освіти, яка деградує.

Оценка 1 из 5 звёзд от Степан 13.06.2017 23:26  

Цю книгу писали проФФесори

Оценка 1 из 5 звёзд от Євген 12.12.2016 20:38  

шо за професори такі великі цю парашу написали?

Оценка 1 из 5 звёзд от Назарій 23.04.2016 22:43  

не можу не погодитись із Оленою та Олексієм, підручник негідний уваги, дарма змарнований час!видно,що рівень автора не задовільний

Оценка 1 из 5 звёзд от Олександр Григорович 03.04.2016 15:55  

підручник жахливий! Викладачі УНТ, не подавайте цей жах студентам у рекомендованій літературі!

Оценка 1 из 5 звёзд от Олена 03.04.2016 08:36  

ужасно

Оценка 1 из 5 звёзд от Лёша 25.09.2014 18:03  

Всего обзоров: 19
Средний рейтинг 2.7 из 5

Enter your name:     Rate this book

Enter your comments or review:


получать комментарии о книге Українська усна народна творчість на e-mail

Anti-spam code Anti spam Capcha