home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

Кримінальне право. Особлива частина

Кримінальне право. Особлива частина
Title: Кримінальне право. Особлива частина
Author:
Оценка: 3.2 of 5, readers votes - 22
Genre: reference
Annotation:Кримінальне право України: Особлива частина: Підручик для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.Я. Тацій, В.В.
Кримінальне право, норми якого закріплені в Кримінальному Кодексі України1 (прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України 5 квітня 2001 p.), складається із двох органічно пов'язаних між собою частин — Загальної та Особливої. У Загальній частині зібрані принципові відправні положення: підстава кримінальної відповідальності, поняття злочину, мета та система покарань, підстави і порядок їх призначення, умови звільнення від кримінальної відповідальності та покарання. В Особливій частині формулюються ознаки окремих злочинів із вказівкою на види покарань і межі, в яких вони можуть призначатися.
Year:
Table of Contents:

hide Table of Contents

 1. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО: ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
 2. Розділ І. Поняття та система Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів
 3. § 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 4. § 2. Наукові основи кваліфікації злочинів
 5. Розділ II. Злочини проти основ національної безпеки України
 6. § 1. Поняття злочинів проти основ національної безпеки України
 7. § 2. Види злочинів проти національної безпеки України
 8. Розділ III. Злочини проти життя та здоровя особи
 9. § 1. Злочини проти життя
 10. § 2. Злочини проти здоровя
 11. § 3. Злочини, що становлять небезпеку для життя і здоровя людини, які вчинюються у сфері медичного обслуговування
 12. § 4. Інші злочини, що становлять небезпеку для життя і здоровя людини
 13. Розділ IV. Злочини проти волі, честі та гідності особи
 14. Розділ V. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
 15. Розділ VI. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
 16. § 1. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
 17. § 2. Злочини проти виборчих прав громадян
 18. § 3. Злочини проти трудових прав громадян
 19. § 4. Злочини в сфері охорони прав на обєкти інтелектуальної власності
 20. § 5. Злочини проти інших особистих прав і свобод людини і громадянина
 21. § 6. Злочини проти сімї
 22. § 7. Злочини проти свободи совісті
 23. Розділ VII. Злочини проти власності
 24. § 1. Поняття і види злочинів проти власності
 25. § 2. Корисливі злочини, повязані з незаконним обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб
 26. § 3. Корисливі злочини проти власності, не повязані з обертанням чужого майна на свою користь або користь інших осіб
 27. § 4. Некорисливі злочини проти власності
 28. Розділ VIII. Злочини у сфері господарської діяльності
 29. § 1. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності
 30. § 2. Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України
 31. § 3. Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих субєктів
 32. § 4. Злочини у сфері банкрутства
 33. § 5. Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів
 34. § 6. Злочини у сфері обслуговування споживачів
 35. § 7. Злочини у сфері приватизації державного та комунального майна
 36. Розділ IX. Злочини проти довкілля 
 37. § 1. Поняття і види злочинів проти довкілля
 38. § 2. Злочини проти екологічної безпеки
 39. § 3. Злочини у сфері землевикористання, охорони надр, атмосферного повітря
 40. § 4. Злочини у сфері водних ресурсів
 41. § 5. Злочини у сфері лісокористування, захисту рослинного та тваринного світу
 42. Розділ X. Злочини проти громадської безпеки
 43. § 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки
 44. § 2. Створення злочинної організації, терористичної групи та інших злочинних обєднань, участь у них та у злочинах, що вчиняються ними чи повязані з ними
 45. § 3. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами
 46. § 4. Порушення різних правил, що забезпечують громадську безпеку
 47. Розділ XI. Злочини проти безпеки виробництва
 48. § 1. Поняття і види злочинів проти безпеки виробництва
 49. § 2. Злочини у сфері безпеки праці
 50. § 3. Інші злочини у сфері безпеки виробництва
 51. Розділ XII. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
 52. § 1. Поняття та систематранспортних злочинів
 53. § 2. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту
 54. § 3. Злочини, що посягаютьна безпеку руху або експлуатаціїавтотранспорту і міського електротранспорту
 55. § 4. Інші злочини, що посягають на безпечну роботу транспорту
 56. Розділ XIII. Злочини проти громадського порядку та моральності
 57. § 1. Загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку та моральності
 58. § 2. Злочини проти громадського порядку
 59. § 3. Злочини проти моральності
 60. Розділ XIV. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоровя населення
 61. § 1. Поняття і види злочинів проти здоровя населення
 62. § 2. Злочини, повязані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоровя населення
 63. § 3. Злочини, повязані з незаконним заволодінням наркотичними засобами, а також обладнанням, призначеним для їх виготовлення
 64. § 4. Злочини, повязані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих засобів, а також допінгу
 65. § 5. Інші злочини проти здоровя населення
 66. Розділ XV. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
 67. § 1. Злочини, які посягають на відносини у сфері охорони державної таємниці або конфіденційної інформації
 68. § 2. Злочини, які посягаютьна недоторканність державного кордону
 69. § 3. Злочини, які порушуютьпорядок комплектуванняЗбройних Сил України, що забезпечує її обороноздатність
 70. Розділ XVI. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та обєднань громадян
 71. § 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та обєднань громадян
 72. § 2. Злочини у сфері використання державних символів
 73. § 3. Злочини, повязанііз перешкоджанням діяльності організацій та обєднань громадян
 74. § 4. Злочини проти представників влади, працівників правоохоронних органів, членів громадських формувань
 75. § 5. Злочини у сфері використання документів і засобів отримання інформації
 76. § 6. Інші злочини проти авторитету держави і діяльності обєднань громадян
 77. Розділ XVII. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (компютерів), систем та компютерних мереж
 78. § 1. Поняття злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (компютерів), систем та компютерних мереж
 79. § 2. Види злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (компютерів), систем та компютерних мереж
 80. Розділ XVIII. Злочини у сфері службової діяльності 
 81. § 1. Поняття злочинів у сфері службової діяльності
 82. § 2. Види злочинів у сфері службової діяльності
 83. Розділ XIX. Злочини проти правосуддя
 84. § 1. Види злочинів проти правосуддя
 85. § 2. Злочини, які посягають на конституційні принципи діяльності органів досудового слідства, дізнання, прокуратури і суду
 86. § 3. Злочини, які посягають на життя, здоровя, особисту безпеку, майно суддів, засідателів та інших учасників судочинства
 87. § 4. Злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та істинних висновків у справі
 88. § 5. Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішення) і призначеного ним покарання
 89. Розділ XX. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)
 90. § 1. Поняття та види військових злочинів
 91. § 2. Злочини проти порядку підлеглості і військової честі
 92. § 3. Злочини проти порядку проходження військової служби
 93. § 4. Злочини проти порядку користування військовим майном і його зберігання
 94. § 5. Злочини проти порядку експлуатації військової техніки
 95. § 6. Злочини проти порядку несення бойового чергування та інших спеціальних служб
 96. § 7. Злочини проти встановленого , порядку збереження військової таємниці
 97. § 8. Військові службові злочини
 98. § 9. Злочини проти порядку несення служби на полі бою і в районі воєнних дій
 99. § 10. Злочини проти законів і звичаїв війни
 100. Розділ XXI. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
 101. § 1. Поняття і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
 102. § 2. Злочини проти миру
 103. § 3. Злочини проти безпеки людства
 104. § 4. Злочини проти міжнародного правопорядку


Rate this book  


Read this book now: Кримінальне право. Особлива частина

Download (278k) in formats: fb2, epub, mobi, txt, html

close [X]

close [X]
Reviews

доступна книга для навчання.

Оценка 5 из 5 звёзд от світлана 28.04.2014 09:28  

Книга дуже хороша , в ній є майже всі теми.

Оценка 5 из 5 звёзд от світлана 28.04.2014 09:23  

Всего обзоров: 2
Средний рейтинг 3.2 из 5

Enter your name:     Rate this book

Enter your comments or review:


получать комментарии о книге Кримінальне право. Особлива частина на e-mail

Anti-spam code Anti spam Capcha